Niaj valoroj
Artikolo publikigita je 13a oktobro 2014
laste redaktita 2a decembro 2015

de Philippe PELLICIER

Niaj valoroj spegulas niajn celojn. Ili estas dispartigitaj de ĉiuj EKSUNA®-strukturoj kaj estos videblaj tre niaj aktivaĵoj kaj nia funkciado. Niaj ĉartoj "etikaj" kaj "financaj" klarigos ilin kaj komitatoj garantios ilian aplikadon.

  • Respekto de la homa digno kaj de vivuloj : socio kaj ekonomio sin donu la rimedojn heredigi vivan Teron al la postaj generacioj.
  • Respondeco civitana : se ĉiu havas rajtojn li certe havas ankaŭ devojn rilate al la komunumo kaj la socio.
  • Solidareco : por homaro unuiĝinta respekte al ties diverseco.
  • Sendependeco kaj aŭtonomeco : por esti federacia, EKSUNA® estas tute sendependa de ĉiu instanco ŝtata, religia kaj sindikata, ktp.
  • Neperforto : tio estas nia agmaniero por ke vivu la aliaj valoroj.
  • Emancipado individua kaj kolektiva estos serĉata. mensomalfermo, lukto kontraŭ legonesciado, mutualigado de agmanieroj plifaciligos memelekton kaj respekton de malsimilaĵoj.
La celado de ĉiuj homoj devus estis krei harmonian homaron.
(Parto du parolado de Ludwik Lejzer Zamenhof dum la kongreso de Londono en 1907)
qrcode:https://eksuna.net/Niaj-valoroj

En la sama rubriko